YvL Projects heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat uw privacy zeer serieus genomen wordt. Onderstaande zet uiteen hoe YvL Projects met persoonlijke informatie omgaat. De verklaring is van toepassing op alle door mij geleverde producten en diensten, inclusief de website: www.yvl-projects.nl, de bijbehorende subdomeinen en de online leeromgeving Moodle.

Webstatistieken

YvL Projects maakt gebruik van Matomo voor het bijhouden van webstatistieken. Gegevens die verzameld worden zijn geanonimiseerd en leiden nooit tot een identificatie van personen. De statistieken worden opgeslagen op de hosted server van YvL Projects en zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders en worden niet openbaar gemaakt.

Gegevensbeveiliging

YvL Projects gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Op de website en in Moodle wordt SSL (Secure Socket Layer) gebruikt. SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie.

Online leeromgeving (Moodle)

Moodle kan gebruik maken van cookies om bijvoorbeeld een cursist te herkennen bij een volgend bezoek. Dit kan alleen als de deelnemer aangeeft dit te willen, standaard is deze instelling uitgeschakeld. De elektronische leeromgeving Moodle stelt forums beschikbaar aan deelnemers. Alle informatie die op die plekken wordt opgeslagen, is slechts zichtbaar voor de trainer en eventuele andere deelnemers. Gebruikers van de online leeromgeving (Moodle) kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Dit kunnen ze doen vanuit het gebruikersprofiel met de optie ‘Gegevens inzien of verwijderen’.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die door YvL Projects worden verzameld, zoals via webformulieren of in de elektronische leeromgeving Moodle, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door YvL Projects is het op maat kunnen leveren van diensten aan klanten en deelnemers aan trainingen.

Contact

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of de site van YvL Projects, dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Lingen.
YvL Projects heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat uw privacy zeer serieus genomen wordt. Onderstaande zet uiteen hoe YvL Projects met persoonlijke informatie omgaat. De verklaring is van toepassing op alle door mij geleverde producten en diensten, inclusief de website: www.yvl-projects.nl, de bijbehorende subdomeinen en de online leeromgeving Moodle.

Webstatistieken

YvL Projects maakt gebruik van Matomo voor het bijhouden van webstatistieken. Gegevens die verzameld worden zijn geanonimiseerd en leiden nooit tot een identificatie van personen. De statistieken worden opgeslagen op de hosted server van YvL Projects en zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders en worden niet openbaar gemaakt.

Gegevensbeveiliging

YvL Projects gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Op de website en in Moodle wordt SSL (Secure Socket Layer) gebruikt. SSL is een algemeen geaccepteerde techniek die toegepast wordt op internet voor de beveiliging van verbindingen. SSL maakt gebruik van asymmetrische cryptografie.

Online leeromgeving (Moodle)

Moodle kan gebruik maken van cookies om bijvoorbeeld een cursist te herkennen bij een volgend bezoek. Dit kan alleen als de deelnemer aangeeft dit te willen, standaard is deze instelling uitgeschakeld. De elektronische leeromgeving Moodle stelt forums beschikbaar aan deelnemers. Alle informatie die op die plekken wordt opgeslagen, is slechts zichtbaar voor de trainer en eventuele andere deelnemers. Gebruikers van de online leeromgeving (Moodle) kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Dit kunnen ze doen vanuit het gebruikersprofiel met de optie ‘Gegevens inzien of verwijderen’.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens die door YvL Projects worden verzameld, zoals via webformulieren of in de elektronische leeromgeving Moodle, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door YvL Projects is het op maat kunnen leveren van diensten aan klanten en deelnemers aan trainingen.

Contact

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring of de site van YvL Projects, dan kunt u contact opnemen met Yvonne van Lingen.

In het kort…

Matomo voor webstatistieken Beveiligde verbindingen Gegevensbeveiliging Besloten leeromgeving Vertrouwelijkheid

In het kort…

Matomo voor webstatistieken Beveiligde verbindingen Gegevensbeveiliging Besloten leeromgeving Vertrouwelijkheid

Privacyverklaring