Samenwerken

Workshop

Inleiding

Na deze workshop is de manier waarop je communiceert in de samenwerking blijvend veranderd en zal je effectiviteit als professional enorm toenemen! De workshop Samenwerken is een korte en interactieve workshop waarin je leer je om de patronen te herkennen, bij jezelf en bij de ander, die tonen hoe we waarnemen, denken en doen. Inzicht in deze metaprogramma’s leidt tot een betere communicatie en een efficiëntere samenwerking.  Wat zijn metaprogramma’s en wat kan ik er mee? Hoe gebruik ik mijn kennis over metaprogramma’s in de communicatie op het werk? Hoe voorkom ik misverstanden en conflicten met metaprogramma’s?

Resultaat

Na afloop van de workshop heb je kennis van de belangrijkste metaprogramma’s in de werkcontext. Je eigen werkprofiel wordt toegelicht en geanalyseerd. Dit inzicht kan je direct inzetten in de communicatie om hiermee anderen positief te benaderen en de samenwerking effectiever te laten verlopen.

opzet

De workshop bestaat uit: 1 (online) bijeenkomst van ongeveer 2 ½ uur; zelfstudie en enkele opdrachten in de online leeromgeving; Een mix van beknopte theorie en veel praktische oefeningen met behulp van NLP- technieken. De onderwerpen zijn herkenbaar en direct toepasbaar, met ruime mogelijkheid voor eigen inbreng. De workshop kan zowel online (Zoom) als op de locatie in Venhuizen worden gevolgd. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 3.

Doelgroep

De workshop Samenwerken is bestemd voor medewerkers die de communicatie en samenwerking in de werkomgeving effectiever willen laten verlopen.

Voorkennis en vervolg

Deze workshop is een vervolg op de workshop Basiskennis Communicatie en deze kennis wordt dan ook als bekend verondersteld.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen € 187,50 per persoon, vrijgesteld van btw.
Workshop Communicatie en Samenwerken | YvL Projects DIRECT BEGINNEN
Inhoud Communicatiemodel Metaprogramma’s Eigen werkprofiel
Samenwerken

Workshop

Inleiding

Na deze workshop is de manier waarop je communiceert in de samenwerking blijvend veranderd en zal je effectiviteit als professional enorm toenemen! De workshop Samenwerken is een korte en interactieve workshop waarin je leer je om de patronen te herkennen, bij jezelf en bij de ander, die tonen hoe we waarnemen, denken en doen. Inzicht in deze metaprogramma’s leidt tot een betere communicatie en een efficiëntere samenwerking.  Wat zijn metaprogramma’s en wat kan ik er mee? Hoe gebruik ik mijn kennis over metaprogramma’s in de communicatie op het werk? Hoe voorkom ik misverstanden en conflicten met metaprogramma’s?

Resultaat

Na afloop van de workshop heb je kennis van de belangrijkste metaprogramma’s in de werkcontext. Je eigen werkprofiel wordt toegelicht en geanalyseerd. Dit inzicht kan je direct inzetten in de communicatie om hiermee anderen positief te benaderen en de samenwerking effectiever te laten verlopen.

opzet

De workshop bestaat uit: 1 (online) bijeenkomst van ongeveer 2 ½ uur; zelfstudie en enkele opdrachten in de online leeromgeving; Een mix van beknopte theorie en veel praktische oefeningen met behulp van NLP-technieken. De onderwerpen zijn herkenbaar en direct toepasbaar, met ruime mogelijkheid voor eigen inbreng. De workshop kan zowel online (Zoom) als op de locatie in Venhuizen worden gevolgd. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 3.

Doelgroep

De workshop Samenwerken is bestemd voor medewerkers die de communicatie en samenwerking in de werkomgeving effectiever willen laten verlopen.

Voorkennis en vervolg

Deze workshop is een vervolg op de workshop Basiskennis Communicatie en deze kennis wordt dan ook als bekend verondersteld.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen € 187,50 per persoon, vrijgesteld van btw.
Inhoud Communicatiemodel Metaprogramma’s Eigen werkprofiel
NLP voor Projectmanagers - YvL Projects