Workshops

Overzicht

Basiskennis Communicatie

Met de workshop Basiskennis Communicatie leer je hoe je betere gesprekken kunt voeren. Je ontdekt de basisprincipes van het communiceren en leert door contact te maken en goed te luisteren een betere gespreks- partner te zijn. We gebruiken hiervoor technieken uit NLP.

Samenwerken

De workshop Samenwerken leert je om de patronen te herkennen, bij jezelf en bij de ander(en), die tonen hoe we waarnemen, denken en doen. Dit inzicht leidt tot een betere communicatie en samenwerking. We gebruiken hiervoor technieken uit NLP.

DOELEN STELLEN, DOELEN HALEN

In de workshop Doelen Stellen, Doelen Halen leer je hoe je haalbare doelen kunt formuleren door het stellen van de juiste vragen. Het doel wordt omgezet in een projectplanning. We gebruiken hiervoor technieken uit NLP en projectmanagement.

Agressie op het werk

De workshop Agressie op het Werk geeft je meer inzicht in de verschillende soorten agressie en hoe je hier, d.m.v. communicatie, het beste op kunt reageren. Deze workshop biedt, indien gewenst, een combinatie met coaching, om beter om te kunnen gaan met je eigen ervaring met agressie.

Aan het werk met verlies

Er zijn vele vormen van verlies, waarna alles anders is en een nieuwe balans gevonden moet worden. De workshop Aan het werk met Verlies combineert kennis over het rouwproces, praktische suggesties en tips met individuele begeleiding en is bedoeld als extra ondersteuning bij het herstelproces.

Professional Email Writing

Verbeter je Engelse e-mails met de workshop Professional Email Writing. Leer de hedendaagse conventies, het juiste taalgebruik en veelgebruikte uitdrukkingen in de Engelse e-mail kennen en schrijf daarna foutloze en professionele berichten!
Workshop Basiskennis Communicatie | YvL Projects